ZOBNE PROTEZE NA VSADKIHTOTALNE ZOBNE PROTEZE, PRITRJENE NA VSADKE  

Z leti pacienti iz različnih razlogov izgubijo vse zobe. Eden od načinov oskrbe je izdelava totalne zobne proteze, ki ima veliko pomanjkljivosti:

  • neprijetna za uporabo,
  • zgornja totalna proteza pokriva celo nebo,
  • je nestabilna, kar vpliva na samozavest pacienta,
  • vzame veliko prostora v ustih.

Od vseh naštetih pomanjkljivosti je nestabilnost proteze tista, ki pacienta najbolj moti. Danes obstajajo nove metode, s katerimi totalne zobne proteze pritrdimo na vsadke. Zgornjo totalno protezo pritrdimo na 4 vsadke, spodaj pa na 2 vsadka. Pritrditev totalne proteze lahko izvedemo na 2 načina:

  • locator attachments (lokator nastavek)
  • ball abutments (kroglični nastavek)

Totalna zobna proteza, pritrjena na vsadke, je mobilni protetični izdelek, ki ima velike prednosti v primerjavi s klasično totalno zobno protezo:

  • je stabilna,
  • pri zgornji totalni protezi je nebo odprto,
  • pacient je samozavesten,
  • za ugodno ceno pacient dobi kvalitetno zdravljenje.

Vse dodatne informacije pacient dobi, ko pride na prvi pregled.